כמה עולה ביטוח דירה

כמה עולה ביטוח דירה ואיך הוא נקבע?

כמה עולה ביטוח דירה ואיך נקבע מחירו?

כפי שכבר כתבנו במאמרים הקודמים, ע"פ נתונים רשמיים של משרד המפקח על הביטוח נכון להיום רק כ-55% מבתי האב בישראל מבוטחים בביטוח דירה, ונתון זה הולך ופוחת שבמגזר הערבי רק כ-10% מבתי האב דואגים לרכוש ביטוח דירה, למרות שנתון זה מעיד כי לרוב הציבור מחזיק ביטוח דירה על נכס שבבעלותו עדיין יש אזרחים רבים שמזניחים את נושא ביטוח הדירה וניצמדים לפתגם הידוע – "לי זה לא יקרה".

לפי סקר שבוצע לאחרונה בקרב חברות הביטוח אחת הסיבות העיקריות לכך נובעת מכך שאזרחים רבים סבורים שמכיוון שהדירה היא נכס גדול ויקר אזי שביטוח הדירה הוא מוצר יקר, לכן אזרחים רבים לא רוכשים לעצמם ביטוח דירה.
כמובן, שלא כך הדבר היות שבפועל, כשמדובר על מחיר ביטוח דירה – מדובר בכיסוי ביטוחי זול באופן יחסי שעלותו השנתית בהחלט סבירה, וניתן לעמוד בה במיוחד אם מתחשבים בכיסוי הרחב והשקט הנפשי שביטוח הדירה מקנה למבוטח.
במאמר הבא נתייחס ל- מהו בעצם ביטוח דירה, ממה מושפע מחיר ביטוח הדירה, ואיזה הרחבות ניתן לרכוש בתשלום נוסף.

ערכו סימולציית חישוב ביטוח דירה

מהו בעצם ביטוח דירה?

דירה או בית בבעלותינו מהווים עבורנו נכס, הדירה מכילה לרוב את כל רכושנו שאספנו במשך שנים הן רכוש יקר ערך והן רכוש סינטימנטלי כך שלמעשה הדירה מהווה את הרכוש שלנו.
רכוש הוא משהו שאיננו רוצים לאבד ועל מנת שרכושינו לא ייפגע אנו רוכשים ביטוח דירה – ביטוח וכיסוי זה נועד לבטח אותנו מפני נזקים בלתי צפויים שעלולים להתרחש לרכוש שלנו החל מפריצה, גניבת רכוש וכמובן, נזקים למבנה כמו שריפה, התפוצצות, נזקים בתשתיות המים, רעידות אדמה ומפגעי מזג האוויר.

ביטוח דירה הוא למעשה חוזה ביטוח שנחתם בין המבוטח לחברה המבטחת שמטרתו לתת פיצוי כספי למבוטחים כאשר נגרמו נזקים למבנה הדירה או לרכוש הקיים בה (תכולה). ביטוח דירה לרוב יכיל בתוכו כיסוי כלפי נזקים העלולים להיגרם לצד שלישי (ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) כמו שכנים, בעלי מקצוע, אורחים וכו'.

מחיר ביטוח דירה מתחלק לפי שני חלקיו העיקריים – ביטוח מבנה וביטוח תכולה, ניתן לרכוש את שני הביטוחים בנפרד אבל לרוב מומלץ לרכוש את שני הכיסויים ביחד.
בעולם של היום אין אנו יודעים ויכולים לצפות סכנות ואסונות מראש, נזקים שיכולים במאית שנייה לפגוע בנו באופן כבד ולגרום לנו לנזקים כספיים אדרים לכן ביטוח דירה הוא מוצר הכרחי בימינו ומומלץ מאוד לרכישה.

כמה עולה ביטוח דירה

ממה מושפע מחיר ביטוח הדירה?

כשמבררים כמה עולה ביטוח דירה, ראשית חשוב להבהיר לפני אין מחיר ביטוח דירה אחיד או מחיר ממוצע לביטוח דירה.

מחיר ביטוח דירה נגזר משלל מכלולים שונים ופרמטרים נפרדים המאפיינים את הנכס כמו ערך הנכס, מיקומו של הנכס, מספר הדיירים אם הנכס צמוד קרקע, או בבניין קומות גודל הנכס וכדומה
לפניכם דוגמא טובה: מבוטח שירכוש לעצמו ביטוח דירה מבנה ע"ס 500,000 ש"ח, וסכום ביטוח תכולה ע"ס 100,000 ש"ח בבניין משותף ישלם מחיר שנתי על הביטוח הדירה, לצורך הדוגמא של 1000 ש"ח.
ומצד שני – מבוטח שירכוש ביטוח דירה מבנה ע"ס 500,000 ש"ח, וסכום ביטוח תכולה ע"ס 100,000 ש"ח, לבית צמוד קרקע ישלם על אותו ביטוח מחיר שנתי לצורך הדוגמא כ- 1300 ש"ח.

ניתן להבין מהדוגמאות שמיקום הדירה משפיע על מחיר אותו נשלם היות ובית צמוד קרקע חשוף ליותר סכנות, קל יותר לבצע פריצה לבית צמוד קרקע מאשר לבית הנימצא בקומת ביניים בבניין משותף.
בנוסף, פרמטרים נוספים המשפיעים על עלות ביטוח דירה הם גובה השתתפות עצמית בפוליסה – ככל שהשתתפות העצמית גבוהה יותר כך מחיר ביטוח הדירה יהיה זול יותר.

מיגון

ככל שמיגון בדירה יהיה גבוה יותר יכולה להיות לו השפעה גם על המחיר שנשלם דלת פלדלת, סורגים בחלונות, אזעקה וכדומה, מיגון זה יכול להשפיע גם על המחיר שנשלם.

השתתפות עצמית – השתתפות עצמית היא סכום כסף מוגדר מראש אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח בעת הגשת התביעה. חברת הביטוח מתוך סכום הפיצוי הכספי שיגיע לך תנכה את סכום השתתפות עצמית ותשלם לך את יתר תשלום התביעה.

לפניכם דוגמא טובה: מקרה שריפה בדירת מגורים של מבוטח, אשר הגיש תביעה לחברת הביטוח לפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו ע"ס 100,000 ש"ח, ההשתתפות העצמית של המבוטח בפוליסה היא ע"ס 5000 ש"ח משמע הפיצוי לו יהיה זכאי המבוטח יעמוד ע"ס 95,000 ש"ח (סכום הפיצוי אותו דרש המבוטח בניכוי השתתפות עצמית).
סכום השתתפות העצמית בעלות ביטוח דירה מוגדר ומוסכם מראש בפוליסה חשוב לזכור!, אם סכום הפיצוי או תיקון הנזק קטנה מסכום השתתפות העצמית המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח.

האם יש הרחבות נוספות בפוליסת ביטוח דירה שיגדילו את עלות ביטוח דירה?

ע"פ משרד האוצר פוליסת ביטוח הדירה היא פוליסה "תקנית", משמע תנאיה הביסיסיים של הפוליסה קבועים.
בחודש יולי 2015 עדכנו במשרד האוצר את הפוליסה התקנית לביטוח דירה במטרה לשפר את הכיסוי לטובת ציבור המבוטחים.

הפוליסה התקנית כוללת שני כיסויים בסיסיים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה, ניתן לרכוש כל אחד מהם בנפרד או רק את אחד מהם.
בנוסף, כוללת הפוליסה התקנית שתי הרחבות: ביטוח סכום נוסף בבית משותף וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.
חברת הביטוח רשאית בתשלום נוסף להרחיב כיסויים נוספים מעבר לפוליסה התקנית אך אינה רשאית לגרוע מתנאי הפוליסה.
כל חברות הביטוח מציעות למבוטחים כיסויים נוספים מעבר לפוליסה התקנית, למשל הרחבות נוספות שרוב המבוטחים רוכשים במעמד רכישת ביטוח הדירה.

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי – כיסוי המכסה נזקי גוף ורכוש שנגרמים לאדם אחר הנימצא בדירתכם, אורח שבא לבקר אתכם בדירה ונפצע, הכלב שלכם נשך את החבר של הבן שלכם מהגן, או החשמלאי שהזמנתם לתיקון ומעד מהסולם ונפגע במהלך עבודתו, כל אלה נחשבים כצד שלישי וחשוב שיהיה לכם כיסוי לנזקים אלו.
אחריות חברת הביטוח בגין נזקי צד שלישי מוגבלת לגבול אחריות מוסכם וידוע מראש, סכום גבול האחריות המינימלי משתנה מחברה לחברה, סכום הביטוח המינימלי לעניין אחריותה של החברה המבטחת בגין נזקי צד שלישי בביטוחי דירה לא יפחת בדרך כלל מ-500,000 ש"ח בתקופת הביטוח.

הרחבת לכיסוי נזקי צנרת ומים – בתשלום נוסף ניתן לרכוש כיסוי המפצה אותנו עבור נזק שהתגלה לתשתית המים אצלנו בדירה.
אם מבוטח בחר להרחיב את פוליסת הדירה שלו שתכלול כיסוי לנזקי צנרת אזי המבוטח בעת קרות מקרה של פיצוץ צנרת יהיה זכאי לפיצוי או תיקון הנזק מחברת הביטוח.
כיסוי להרחבה לחפצים אישיים – תכשיטים ודברי ערך ניתן לבטח אותם ולהגן עליהם מפני סיכונים של פריצה ושוד בביטוח הדירה. בתשלום נוסף ניתן להרחיב כיסוי לפריטים בעלי ערך גבוה גם מסיכונים של אבודן פריטים.
מומלץ טרם רכישת הרחבה זאת לבצע בדירה "סקר ביטוח דירה".

כיסויים נוספים אותם ניתן לרכוש ולהרחיב את הפוליסה
שבר או תאונה לציוד אלקטרוני כמו מערכות טלוויזיה, שבר מתאונה לשמשות כיורים וכליים סניטריים ומראות.
ביטוח המכסה גנבה של אופניים מתוך הדירה המבוטחת, חבות מעבידים המתייחס לכיסוי נזקים גופניים העלולים להתרחש לעובד המעוסק ע"י המבוטח כמו מטפלת או עובד משק בית.
נזקי טרור – כיסוי המשלים את הפיצוי שאותו יקבל המבוטח מכוח חוק מס רכוש וקרן הפיצויים.(לקריאת החוק)
ביטוח דירה בניגוד לדעת הרווחת בישראל אינו עסק יקר, לכל מבוטח ניתן להתאים בדיוק את הפוליסה בהתאם לצרכיו ושימושיו וכך לדאוג שיהיה מבוטח מכל סיכון שעלול להתרחש לו.

מעבר לכמה עולה ביטוח דירה חשוב להבין כי ביטוח דירה הינו מוצר חשוב שחייב שיהיה לכל מבוטח המחזיק או מתגורר בדירה.
התייעצו איתנו עוד היום שנוכל להתאים לך בדיוק מחיר ביטוח דירה משתלם לפי הביטוח שאתם צריכים.

שלכם,

צוות Hommie.

רוצים לקבל שיחה מאיתנו? השאירו פרטים ונחזור אליכם