הגשת תביעה בביטוח דירה

ביטוח דירה – סעיף אחריות צולבת

ביטוח דירה – סעיף אחריות צולבת

מה היא הגדרת הסעיף אחריות צולבת בביטוח דירה?

סעיף אחריות צולבת הוא בין המשכיר לשוכר שלפיו הפוליסה תכסה את אחריות המשכיר והשוכר זה כלפי זה כאילו היו צד שלישי אחד כלפי השני בפוליסה.
אם השוכר יפגע כתוצאה מרשלנות של המשכיר, יהיה המשכיר מבוטח בגין הנזק שהשוכר עלול לתבוע ממנו.

אחריות צולבת מכסה גם במקרה שאחד המבוטחים בפוליסה תובע מבוטח אחר הרשום באותה פוליסה לדוגמא (תביעות בין משכיר לשוכר וההפך)

לשירותכם תמיד,
צוות Hommie.

רוצים לקבל שיחה מאיתנו? השאירו פרטים ונחזור אליכם