ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות על מה לשים דגש?

ביטוח עבודות קבלניות – הסבר מפורט על הכיסויים בפוליסה

לפני שנתחיל, קבלו נתון שיפתיע אתכם – פוליסת עבודות קבלניות זאת הפוליסה העסקית שמופקת הכי הרבה ביום בכל החברות הביטוח בישראל, בנוסף, ישנם אנשי מקצוע בכירים בענף הביטוח אשר מעידים שזו אחת מהפוליסות החשובות בעולם הביטוח, אני מניח שאתם שואלים למה?
במדינת ישראל, וזה נכון לכל עיר שתבקרו בה, קצב ההתפתחות וההתחדשות הוא גבוה מאוד, בניינים חדשים נבנים בכל מקום, עבודות תמ"א(תוכנית מתאר ארצית) לביניינים ישנים, סלילת כבישים חדשים, שבילי אופניים, בניית גשרים וכמובן הפרוייקט הכי "מפורסם" בתקופה האחרונה פרוייקט הרכבת הקלה.
כל הפרוייקטים האלה שמנינו אלו פרוייקטיים שטרם התחלתם דורשים מהיזם או הקבלן המבצע ביטוח מסוג עבודות קבלניות.
במאמר הבא נפרט מהי פוליסת עבודות קבלניות, למי היא מיועדת ומה הם סעיפיה המרכזיים.
פוליסת עבודות קבלניות היא פוליסה מורכבת ומקיפה שמיועדת בראש ובראשונה לקבלנים ויזמים ולעיתים גם לקבלני משנה, משפצים פרטיים,או כל אדם/בעל מקצוע המעוניין לבצע פרוייקט הנדסי.
מטרתה העיקרית של הפוליסה היא להגן ולכסות את כל הפרוייקט מפני נזקים שונים בכל שלביו, מתחילתו ועד סופו, בנוסף, הפוליסה מכסה את כל הגורמים המעורבים בפרוייקט מכל צדדיו, למשל – עובדי הקבלן, וצדי ג, מזמיני העבודה וכו'.
דוגמאות לפרוייקטים:
עבודות בניה, עבודות שיפוץ, עבודות קידוח, סלילת כבישים, הנחת תשתיות למינהם כמו חשמל, מים, גז, וקו טלפון וגם עבודות הריסה למיניהן.
חשיבותה של הפוליסה היא כמעט ברורה לכולם, מזמיני העבודה ו\או הקבלנים מבצעים פרוייקטים בשווי כספי גבוה, לעיתים בעשרות מיליונים(ולעיתים מאות מיליונים) כולל חומרי בנייה, ציוד של הקבלן וכדומה.
מיותר לציין שנזק כספי או גופני במהלך העבודה יכול להיות עצום, לכן קבלנים רבים טרם תחילתו של העבודות רוכשים לעצמם פוליסת מסוג עבודות קבלניות שתעניק להם שקט נפשי עד תום הפרוייקט.

בנוסף בשנים האחרונות יזם או קבלן אשר מוזמנים לבצע פרוייקטים לחברות יזמות, עיריות, ולשוק המוסדי נדרשים טרם תחילת העבודות להציג בפני מזמיני העבודה נספחי ביטוח או בשפה הפשוטה – אישור קיום ביטוח.
אישור קיום ביטוח הוא מסמך משפטי המוכיח שאכן קיים כיסוי בחברת הביטוח לגבי נושאים שונים, אישור הביטוח נחתם ע"י חברת הביטוח ומעיד בתוכו על תמצית הכיסוי שיש בפוליסה, סכומי הביטוח בפוליסה וכדומה.
אישור הביטוח הוא מסמך שמחייב את חברת הביטוח לא לבצע כל שינוי בפוליסה או לבטל את הפוליסה ללא מתן הודעה מראש.

ברוב המוחלט של פרוייקטים, קבלנים או יזמים לא יקבלו אישור להתחלת העבודות עד שיוצג בפני מזמיני העבודה אישור קיום ביטוח חתום ע"י חברת הביטוח.


סעיפים מרכזיים בפוליסת עבודות קבלניות ביטוח רכוש


הסעיף המרכזי בפוליסה הוא סעיף ביטוח רכוש.
ביטוח רכוש הוא סעיף המכסה ומגן על הקבלן מפני נזק שיכול להיגרם לאתר העבודה או הפרוייקט.

נזקים כמו אש, פיצוץ, נזקי טבע, רעידת אדמה, פגיעה של כלי רכב, נזק בזדון, הצתה וכדומה הם חלק מהסיכונים המכוסים בתוך הפוליסה.
ניתן לרכוש בעלות נוספת הרחבה לסיכונים נוספים כמו כיסוי למבני עזר קלים הנימצאים בשימוש של הקבלן באתר העבודות, גניבה או פריצה לאתר העבודת אחרי שעות הפעילות וכו'.

חברת הביטוח תכסה כל הוצאה שנגרמה למבוטח עקב המקרים הנ"ל גם אם זה דורש מהמבוטח הקמה מחדש, תיקון או החלפה.
למעשה, חברת הביטוח צריכה להשיב את המצב לקדמותו טרם קרות הנזק.
סכומי הפיצוי בהם חברת הביטוח תישא הם הסכומים שנקובים בפוליסה אשר סוכמו טרם הפקת הפוליסה, בדר"כ
סכומי הביטוח בתוך סעיף הרכוש מורכבים משווי עלות הפרוייקט כולל חומרים (חומרי בנייה) אותם הקבלן רוכש לצורך הקמת הפרוייקט.
לדוגמא: 
אם מדובר בפרוייקט של בניין בן 5 קומות בסך 10 מיליון ש"ח ועלות חומרי הבנייה היא 2 מיליון סה"כ עלות שווי הרכוש בפוליסה הינו – 12 מיליון ש"ח.


 עבודות קבלניות וביטוח חבות מעבידים

נתחיל דווקא מהסוף, פרק חבות מעבידים בביטוח עבודות קבלניות הוא מהחשובים בפוליסה.
קבלו נתון מדאיג מאוד – מתחילת השנה (2020) נהרגו באתרי בנייה בישראל מעל 15 עובדי בנייה, וזה עוד בלי שהזכרנו את שנת השיא 2019 שבה נהרגו כ-40 פועלי בניין אתרי בנייה שונים.
סעיף זה נועד להגן על הקבלן בפני כל תביעה או נזק שעלול להתרחש לאחד מעובדיו באתר הבנייה ובמהלך העבודה.
לצערנו, פציעות ופגיעות הן דבר שכיח באתרי בנייה ובישראל מדי שנה ישנם מאות מקרים של פציעות של עובדים, נפילות מגובה רב, פגיעה מציוד מכני הנדסי וכדומה וגם מקרים של מוות.
סכום הפיצוי בסעיף זה הוא סכום ידוע מראש הנקוב בפוליסה בדרך כלל סעיף חבות מעבידים בפוליסה עבודות קבלניות לא יפחת מ-20,000,000 ש"ח, (20 מיליון ש"ח)


עבודות קבלניות – אחריות כלפי צד שלישי


אחריות כלפי צד שלישי הוא ביטוי שמוכר לכולנו גם מביטוחי הרכב ומביטוחי הדירה. (ידוע בשמו גם כאחריות כלפי ציבור),
סעיף אחריות כלפי צד שלישי מקבל דגש מיוחד שמדובר על נזקים העלולים להתרחש לכל אדם או רכוש בפרט שמקור הנזק הוא מאתר הבנייה.
ביטוח צד שלישי בהגדרתו מעניק שיפוי בגין סכומים העלולים להיתבע מהקבלן בגין נזקים שהתרחשו באתר הבנייה וגרמו נזקים לצדדים שלישיים.
לדוגמא: לפני כמה שנים בעבודות בנייה שבוצעו בדרום הארץ, במהלך הבנייה פרצה אש באתר הבנייה ובעקבות השריפה ניזוקו כליל 4 כלי רכב החנו בסמוך לאתר הבנייה.
במקרה זה הרכבים נחשבים רכוש השייך לצד שלישי, ובגין הנזק נתבע הקבלן ע"ס 500,000 ש"ח.
סעיף צד שלישי וסכום הפיצוי בו נקבעים בדרך כלל לפי אופי מיקום וסביבתו של הפורייקט והסיכונים העלולים להיגרם בתוך הפרוייקט.
בנוסף בדרך כלל סעיף צד שלישי בפוליסת עבודות קבלניות כולל בתוכו סעיף אחריות צולבת – כיסוי מלא המעונק לכל מי ששמו נקוב בתוך הפוליסה ובשמו של המבוטח לרבות היזמים האדריכלים קבלני המשנה וכדומה. לפי סעיף זה יכול כל אחד מהמבוטחים לתבוע מבוטח אחר בגין נזק שנגרם לו.


הרחבות נוספות שניתן לרכוש בביטוח עבודות קבלניות

אחת מן ההרחבות שניתן לרכוש היא תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי,
העובד נפגע במהלך העבודה או נקבעה לו נכות לצמיתה? "אין בעיה" אומר הקבלן, העובד הנפגע במהלך העבודה והוא מוזמן לגשת לביטוח לאומי ולדרוש את הפיצוי המגיע לו בגין הנזק שנגרם לו.
תרחיש השיחה מוכר לכם נכון?, אבל זה לא בדיוק כך.
הביטוח לאומי אכן יפצה את העובד בגין הנזק שנגרם לו אבל ידרוש את הסכום ששילם ממי שלטענתו אחראי לנזק – במקרה שלנו הקבלן ובשפה הביטוחית הקבלן יהיה חשוף לתביעת שיבוב מביטוח לאומי.
בשפה פשוטה – בהרחבה זו ניתן לקבל הגנה מפני הביטוח לאומי אשר ידרוש מהקבלן את הסכומים אותם שילם לעובד שנפצע.


כיסוי החלשת משען או פגיעה בתומכי קרקע


במהלך ביצוע עבודות של חפירה דיפון וכדומה קיים חשש לפגיעה במבנים סמוכים, לדוגמא – אם במהלך חפירה לעומק באתר בנייה ייפגעו תומכים או יסודות של מבנים סמוכים ובמידה ורכשנו הרחבה זאת נהיה מוגנים מפני נזקים אלה.
נהוג לחשוב שאם אכן מתרחש נזק מסוג זה, סעיף צד שלישי יכסה אותנו ונהיה מוגנים.
סעיף צד שלישי אינו מכסה נזקים העלולים להיגרם למשען או בתומכי קרקע ולכן מומלץ להרחיב את סעיף צד שלישי שיכסה גם נזקים כאלה על מנת שלא תהיו חשופים לתביעה.


לסיכום

כמו שכתבנו בתחילת המאמר, פרויקט בניה טומן בחובו סיכונים רבים וחושף את הקבלן לנזקים רבים.
פוליסת עבודות קבלניות נועדה להגן על המבוטח מפני נזקים שונים כדי שיוכל לעבוד בראש שקט ולדעת שהפרויקט וכל צדדיו הקשורים לפרוייקט נימצאים תחת כיסוי ביטוחי.
ביטוח עבודות קבלניות הוא בין החשובים בענף ביטוח העסק ולא פעם מציל קבלנים מפני קטסטרופות ונזקים כספיים אדירים.
אצלנו בHommie, קיים צוות בעל ניסיון מוכח בהתאמת פוליסה מושלמת לכל קבלן וצרכיו, אל תהססו להשאיר פניה או ליצור קשר. 

 

שלכם, 
צוות Hommie.

 

רוצים לקבל שיחה מאיתנו? השאירו פרטים ונחזור אליכם